Virginie Hoornaert

 Vriendenkring H. Conscienceschool: even voorstellen….Wie zijn wij?


Het bestuur en de leden van de vriendenkring zijn (groot)ouder(s) en familieleden van kinderen hier op  school.


Voorzitter: Isabelle Seru, Secretaris: Mike Devos, Penningmeester: Yves Leonard, Leden: Kristien Havermaet, Sabine Scharmin, Anneke Demeyer, Virginie Hoornaert.


Wat doen wij?


Jaarlijks organiseren wij activiteiten ten voordele van de school. Met de opbrengst van een activiteit kan het schoolteam materiaal aankopen voor de klassen of een project organiseren. Een voorbeeld: elk schooljaar geeft de vriendenkring €2,50 korting per kind om op schoolreis te gaan.


Het doel van de activiteiten is dus de school ondersteunen, wat elke leerling ten goede komt.


Daarnaast vergaderen we een 4 à 5 keer per schooljaar afhankelijk van het aantal activiteiten. Tijdens deze vergaderingen bereiden we onze activiteiten voor, maar kan ook info doorgegeven worden aan de directie of vragen worden voorgelegd.


Onze activiteiten voor schooljaar 2014-2015:


nog aan te vullen


Wij hopen u talrijk te mogen begroeten op onze activiteiten, want hoe meer mensen er komen, hoe beter wij de school kunnen steunen! Alvast bedankt….


Tot slot nog deze OPROEP!


Bij het voorbereiden van activiteiten en op de dag van een activiteit moet er soms veel gebeuren… Daar vele handen het werk lichter maken, willen we hier een oproep doen aan mama’s en papa’s die geïnteresseerd zijn om lid te worden of hier en daar eens een handje toe te steken. Lijkt u dit wel iets? Mail gerust naar Isabelle.Seru@telenet.be  voor meer informatie. Alvast bedankt!


Met vriendelijke groeten, vanwege de Vriendenkring van de H.Conscienceschool…..


 


 

Interesses

Vriendenkring